Ecologisch advies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. U heeft behoefte aan advies, een quick scan of ander onderzoek. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies over bevordering biodiversiteit?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?

Ik kan u ecologisch advies geven en/of een quick scan of natuurtoets voor u doen. Belangrijk is dat u weet wat uw plan inhoudt. In overleg kunnen we dan bepalen wat in uw geval de meest adequate onderzoeksvraag is, om tot een goed ecologisch advies te komen. Ook is het fijn als u weet op welke termijn het advies nodig is en wat uw budget is.
Ik kan u adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. 

Ik help u graag. U kunt hier een publicatielijst van mij opvragen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een oriƫnterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.