Ecologisch advies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. U heeft behoefte aan een quick scan of beheeradvies. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies over bevordering biodiversiteit?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?

Ik kan u ecologisch advies geven of een quick scan of natuurtoets voor u doen. Belangrijk is voor ogen te hebben wat uw doel is, welke middelen u wilt/kunt inzetten, over welke termijn en wat uw beheerbudget is.
Ik kan adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. En natuurlijk kan ik ook de voorafgaande inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. 

Ik help u graag. U kunt hier enkele publicaties van mij vinden.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een ori├źnterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.