Ecologisch advies

U heeft een plan en u krijgt daarbij te maken met natuur. U heeft behoefte aan advies, een quick scan of ander onderzoek. Wilt u:

  • Advies hoe om te gaan met beschermde soorten en de Wet Natuurbescherming?
  • Advies hoe natuur- of cultuurwaarden te ontzien bij uw voorgenomen plannen?
  • Advies over natuurcompensatie: hoe natuur te compenseren door inrichting en/of beheer?
  • Advies over bevordering biodiversiteit?
  • Advies hoe om te gaan met exoten in uw gebied?

Ik kan u ecologisch advies geven en/of een quick scan of natuurtoets voor u doen. Belangrijk is dat u weet wat uw plan in grote lijnen inhoudt. In overleg kunnen we dan bepalen wat in uw geval de meest adequate onderzoeksvraag is, om tot een goed ecologisch advies te komen. Ook is het fijn als u weet op welke termijn het advies nodig is. Vroegtijdig advies vragen, is altijd beter. Sommige onderzoeken en/of procedures kosten nu eenmaal flink wat tijd.
Ik kan u adviseren over beschermde soorten, compenserende maatregelen, exotenbeheer en een beheerplan voor u maken. En natuurlijk kan ik ook inventarisaties of begeleidende monitoring voor u verzorgen. 

Ik help u graag. U kunt hier een publicatielijst van mij opvragen.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van mijn onderzoeks- en adviesbureau. In een ori├źnterend gesprek kunnen we uw wensen bespreken.

Biodiversiteitsplan Bloemendaal: samen met drie andere ecologen vorm ik ‘Bioteam Bloemendaal’. Wij hebben in 2020 een biodiversiteitsplan opgesteld voor de gemeente Bloemendaal. Het plan richt zich op bevordering van biodiversiteit in al haar facetten, zowel bij de gemeente zelf, als bij de inwoners. Dit vereist een ‘omdenken’, Een van de concrete voorstellen is om over te gaan op ecologisch bermbeheer. We hopen dat dit meerjarenplan een goede aanzet geeft tot meer biodiversiteit! Een samenvatting van het plan is te downloaden. Het definitieve plan is aangenomen door de raad, en is vanaf 2021 in uitvoering: Bloemendaal zet stappen. Wilt u het gehele plan ontvangen, stuur mij dan een bericht.